• +90 312 446 16 14
  • MAIDAN İş ve Yaşam Mrk. Bilkent Kavşağı / Ankara
  • yasarozgok@gmail.com
Profesyonel Destek Almak İçin
Randevu Alabilirsiniz
Randevu Al

Doktor Özgök İle Sağlıkta İnciler

Mesane Kanseri Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

Biliyor muydunuz ?

Mesane (idrar torbası) kanserlerinde kadın erkek oranlarına baktığımızda erkeklerde 3 kat daha fazla olduğunu görmekteyiz. Erişkinlerde görülen kanserler arasında %5 oranındadır.

En önemli bulgu İdrarda kan (hematüri) görülmesidir. Bunun yanı sıra pıhtı şeklinde kan da görülür. Sık idrar , idrarda yanma belirtiler arasında olabilir.

SİGARA: En önemli nedenlerdendir. Sigara içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Patolojik Evre: Takip ve tedavinin en önemli faktörüdür. Eğer kas dokusuna ulaşmış ise radikal sistoprostatektomi (Mesane ve prostatın çıkarılması) denilen ameliyata aday olduğunu gösterir.

Radikal sistektomi adayı olan hastalar:

• Adele invazyonu
• Sık nüks eden ve idrar torbası (mesane) içine verilen ilaç tedavilerine cevap vermeyen yüzeyel mesane kanserleri
• İnvaziv , yüksek grade’li kanserler

Cerrahi Tedavi: 
1. Radikal Sistoprostatektomi + bölgesel lenf bezlerinin çıkarılması (lenf nodu diseksiyonu) + İnce bağırsaktan yeni mesane yapılması (ileal neobladder, Studer Puch)
2. Bazı ileri evre tümörler, radyo kemoterapi alan hastalarda bazen Üreter (Böbrekten idrarın mesaneye geldiği yollar) cilde ağızlaştırılır.
3. Bağırsak dokusunun bir kısmı kullanılarak idrar yolu cilde ağızlaştırılabilir (ileal loop).

Birinci seçenek asıl tedavi seçeneğidir.

Ameliyat şekli;
• Açık 
• Laparoskopik 
• Robotik ekstrakorporeal (Mesane çıkarılmasının robotik,Mesane yapımının açık cerrahi ile bağırsak dışarı alınarak yapılması), 
• Robotik intrakorporeal (Tüm işlemlerin 5 delikten robotla yapılması)

Biliyor muydunuz ? 

Artık kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda da tüm işlemler robotla yapılarak yeni mesane yapılmaktadır. Hastada sinirler korunarak ereksiyon korunabilmektedir.
Bizim tercihimiz “Robotik intracorporeal yöntem” olmaktadır.

Robotik ameliyatta neler yapılıyor ?

Sperm bezleri (seminal veziküller) çıkarılmakta, Sperm kanalları (duktus deferensler) bağlanmaktadır. Fakat bu hastalar çocuk sahibi olabilmektedirler. Yalnız bunun için yardımcı üreme tekniklerinden faydalanılmaktadır.
Barsak dokusunun bir kısmı kullanılarak yeni bir mesane yapılan (neobladder, studer poşu) hastalarda idrarın tutulabilmesi için zaman gerekmektedir. Kadınlarda ise rahim (uterus) , yumurtalıklar ve vajenin bir kısmının alınması gerekir. Bu nedenle kadınlar yumurtalıkları alındığı için çocuk sahibi olma yeteneğini kaybederler.

Mesane kanseri cerrahisinde robotik cerrahinin avantajları:
• İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların kısa sürede geri kazanılması
• Alanın 3 boyutlu görüntülenmesi
• Cerrahi alanın büyütülerek görülmesi
• Bu sayede cinsel fonksiyonu sağlayan damar ve sinirlerin daha iyi korunması ve sıyrılması
• İdrar kontrolünü sağlayan sfinkter mekanizmasının daha iyi korunması
• Görüntüyü büyütme avantajı dolayısıyla bölgesel lenf bezlerinin çıkarılması ve damar yaralanma riskinin çok aza indirilmesi
• İyi estetik sonuçlar
• Hastaneden kalış ve sosyal hayata dönüş süresinin kısa olması
• Kanserden kurtarma da başarılı sonuçlar

Prof. Dr Yaşar Özgök

Kaynaklar:
** Laparoskopik Üroloji kitabı . Özgök Y.
** Abhay Rane et all., robotic radical cystectomy and urinary diversion. Step-by-step Technique. Practical Tips in Urology, Page 683-695 2016 Medical.
https://books.google.com.tr/books?isbn=1447143485