• +90 312 446 16 14
  • MAIDAN İş ve Yaşam Mrk. Bilkent Kavşağı / Ankara
  • yasarozgok@gmail.com
Profesyonel Destek Almak İçin
Randevu Alabilirsiniz
Randevu Al

Doktor Özgök İle Sağlıkta İnciler

Mevlevilikte Sema

Çeşitli Kaynaklar farklı dönemlerde ve farklı inançlarda dönerek yapılan ritüel dansların varlığından ve bu döngü hareketlerinin kendi içinde bir giz barındırındığından söz ederler. 

Yüzyıllar boyunca farklı inançların bir araya gelip birbirlerini etkilediği bu coğrafyada tasavvufi manada semayı Hz. Mevlana başlatmıştır. 

Kaynaklar Hz. Mevlana’nın Şems-i Tebrizi ile tanışıp onunla hemdem olmasından sonra sema yaptığını belirtir. 

Sema Nedir?

Sema ayini insanın miracını yani manevi yolculuğunu temsil eder. Kulun hakikata yönelip, aşkla yücelmesi, benliğini terk ederek, Hak’ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür.

Sema ayininin yapıldığı yer daire şeklinde olup kainatı temsil eder. 
Yerdeki kırmızı post Hz. Mevlana’nın makamıdır ve semazenlerin postu selamlamasına niyaz denir, yani postun temsil ettiği manaya selam verirler. 

Semazenin başa giydiği bal rengi sikke nefsinin mezar taşını, beyaz tennure nefsinin kefenini, üzerine giydiği hırkası ise dünyalıkları temsil eder.

Sema ayini NAT-I Şerif, Hz. Peygamber için yazılmış övgü, ile başlar. Kısa bir sessizlikten sonra KUDÜM sesi ''OL'' (KÜN) emri ile kainatın yaratılışını temsil eder. 
Devamındaki NEY taksimi, kainatın oluşumunu (KÜN-FEYEKÜN, OL dedi OLDU, yüzyıllar sonra bilim dünyası bu oluşuma BIG-BANG dedi), ve aynı zamanda insanın yaratılışını da sembolize eder. 

Semazenler şeyhin önderliğinde, yani bilen birinin yolunda yürüyerek, daire şeklinde olan SEMAHANE yi üç kez yavaş adımlarla yürürler. Bu yavaş yürümede sabır denenir. Sabırla yol katedillebileceği, zorlukların yenilebileceği ve varılmak istenen yere varılabileceği anlatılır. 

Semazenler semaya başlamadan insanın dünyalıklarını temsil eden siyah renkli hırkalarını çıkarır, katlar ve öperek yere koyarlar. Her şeye hürmet ve saygı vardır.
Dört evrede icra edilen sema, ''Kul-un hakikate yönelip akılla, aşkla yücelip, nefsini terk ederek Hak’ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğa dönüşüdür''.

Bu 7 asırlık ayinin, bir başka özelliği de, insanın yaratılışının üç ana unsurunu bir potada birleştirmesidir. AKIL (bilgi, düşünce..), AŞK (duygu, şiir, musiki..) ve RUH (hayat, hareket, SEMA). 

Bu yıl Hz Mevlananın 745. Vuslat yıldönümü ve Mevlana haftası içindeyiz.

17 aralıkta Konya’da yapılacak Şeb-i Aruz töreni ve sema ayininin tümünü izleyebilmeniz dileğiyle.

Yakup Demirli

KAYNAK:
Celaleddin B. Çelebi